Get Adobe Flash player

ปรับปรุงเว็บไซต์

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

พัฒนาเว็ป Decade 2

Picture 2015-01-10 10_52_13

 

ผู้พัฒนา : ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

พัฒนาเว็ปอธิการบดี มทร.พระนคร

Picture 2015-01-10 10_39_52

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

 

พัฒนาเว็ปพระนครเกมส์

Picture 2015-01-10 10_22_35

ผู้พัฒนาระบบ  :  ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล

 

ปรับปรุงเว็บไซต์ mBudget : ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

ปรับปรุงเว็บไซต์ mBudget : ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

เพิ่มสถานะการใช้จ่าย

เพิ่มไฟล์อัพโหลดเพื่อสะดวกต่อการกรอกข้อมูลรายการวัสดุที่มีปริมาณเยอะๆ

mbudget1

mbudget2

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2