Get Adobe Flash player

พัฒนา

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

พัฒนาเว็ปอธิการบดี มทร.พระนคร

Picture 2015-01-10 10_39_52

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

 

พัฒนาเว็ปพระนครเกมส์

Picture 2015-01-10 10_22_35

ผู้พัฒนาระบบ  :  ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล

 

พัฒนาระบบบริหารบริการวิชาการ

Picture 2014-06-03 10_43_19

By Pamok.R

 

พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report

พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report

http://203.158.144.140/network/

network report