Get Adobe Flash player

activity

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่ได้จากฐานข้อมูลของระบบทะเบียน และปรับให้ใบรายชื่อที่มีบาร์โค้ดแสดงข้อมูลใหม่ที่นำเข้า สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

activity1
activity3
activity4

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้
  • หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
  • หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที

Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม
Activity1

Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม
Activity2
Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
Activity3
Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม
Activity4
Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
Activity5
Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Activity6
Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด
Activity7
Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Activity8