Get Adobe Flash player

e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

emeeting1

emeeting2

emeeting3

emeeting4

emeeting6

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้

 

emeeting1
emeeting2

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th

  • เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์
  • ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้
  • สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม
  • ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน
  • ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก

List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว

Screen Shot 2559-08-03 at 2.42.07 AM

ภาพหน้าจอการแก้ไข

หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว

emeeting1png

หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ)

emeeting2png

หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้)

emeeting3png

ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.13 AM

เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

Screen Shot 2559-08-03 at 2.37.51 AM

พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting จัดทำขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใน มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถดูชื่อผู้เข้าร่วมและสา่มารถบันทึกมติที่ประชุมได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่  e-meeting.rmutp.ac.th ใช้ account จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting นี้เป็น Version แรกโดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

 

Emeeting1
Emeeting2
Emeeting3
Emeeting4 Continue reading