พัฒนาระบบ QR Code สำหรับใช้ในงาน RMUTP Go Digital  โดยในระบบจะประกอบด้วย สร้างระบบส่ง QR Code ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4,476 คน โดยส่งเข้าเมลภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th สร้างหน้าเก็บ QR Code จากอุปกรณ์พกพา พร้อมทั้งแสดงข้อมูล น.ศ.  +รูปนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สตาฟประจำแต่ละจุดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ น.ศ. สร้างหน้า admin เพื่อเพิ่มสตาฟ สร้าง QR Code ฝั่ง admin สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2-4 แสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธได้ สร้างระบบประเมิน เพื่อใช้ประเมินงาน พร้อมทั้งสร้างระบบแรนดอมผู้โชคดีจากการประเมินเพื่อแจกจักรยาน หน้าผู้ดูแลระบบสำหรับจัดการ QR Code