Tag: Update Application

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา   ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก   ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

Update ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Update ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  Link http://203.158.144.140/arit_resource รายการแก้ไข 1. ปรับตัวเลขค่าเงินทุกหน้าให้มี , (comma) 2. ในเมนูรายการชำรุด เพิ่ม เก็บวันที่แก้ไข หรือวันที่ซ่อม ค่าใช่จ่ายในการซ่อม ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ชนิดการซ่อม เลือกว่า อยู่ในประกัน  นอกประกัน หรืออยู่ใน MA