Get Adobe Flash player

update

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) เพิ่มกราฟแสดงอันดับผู้เข้าใช้และ Browser ที่ใช้ในหน้า Login
https://edoc.rmutp.ac.th/login.aspx )

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์