ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC สำหรับ Download Software ลิขสิทธิ์จาก Microsoft Link : vlsc.rmutp.ac.th :: รายการปรับปรุง 1. ปรับปรุง Theme web 2. เพิ่มหน้า Stats เพื่อแสดงสถิติการดาวโหลด 3. หน้าแรกปรับปรุงให้แสดงรายการ Software ใหม่