Get Adobe Flash player

website

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

พัฒนาเว็ปพระนครเกมส์

Picture 2015-01-10 10_22_35

ผู้พัฒนาระบบ  :  ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล

 

Wellcome to info.arit.rmutp.ac.th

Wellcome to info.arit.rmutp.ac.th