ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2