ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F0

หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F1

เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ

MIS_STD_F2