ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลตารางเรียน 2557 เทอม 1 ในระบบ เพื่อนำไปเช็คข้อมูลการใช้ห้องชนกัน

เข้าใช้งานได้ที่ link bim.rmutp.ac.th
bim20140820_1
bim20140820_2
bim20140820_3