ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร เพิ่มกราฟและรายงานและปรับให้แสดงผลไวขึ้น ปรับห้องตามปี จะมีให้เลือกปี 2556 และ 2557

เข้าใช้งานได้ที่ link bim.rmutp.ac.th

bim1

bim2