ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาหนึ่งที่ต้องเจอก็คือ เมื่อติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งาน หรือเกมลงไปมากแล้วทำให้เมื่อเปิดเครื่อง ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าที่ Windows จะ Startup ขึ้นมาจนพร้อมใช้งาน สาเหตุเนื่องจากโปรแกรมที่เราติดตั้งลงไปบางตัวอาจมีโหลดขึ้นมาตอนที่เราเปิดเครื่อง ทำให้เครื่องต้องใช้เวลาในการ Startup นานขึ้น

msconfig.exe เป็น tool ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไวขึ้น เพราะมันช่วยให้เราปิดหรือเปิดการทำงานของโปรแกรมของเราที่ทำงานตอน Windows Startupได้

วิธีการ

1. พิมพ์คำสั่ง msconfig ในช่อง Search

2. ไปที่แท็บ Startup เอาเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมที่ไม่ต้องการให้โหลดตอน Startup Windows ออก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

รูปภาพ 2

3. จากนั้นลองทำการรีสตาร์ท Windows เพื่อเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าโปรแกรมที่เคยโหลดขึ้นมาตอนเปิดเครื่องจะไม่โหลดขึ้นมาอีก