วิธีการทำเริ่มจากฝั่ง Database จะต้องสร้าง Database และ Table ขึ้นมา หลังจากนั้นให้เปิดหน้า Query Windows ขึ้นมาเพื่อเขียนคำสั่งสร้าง Store Procedure และกำหนด Parameter กับเงื่อนไขที่จะให้ Store Procedure ทำงาน

  สามารถ Test Store Procedure ได้ด้วยคำสั่ง

  หลังจากนั้นให้ไปเขียนโค้ดในฝั่งเว็บเพื่อทำการเรียกใช้งาน Store Procedure ที่สร้างขึ้นมา หลังจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อทำการเขียนโค้ดในส่วนของ Code Behide เพื่อทำการรับค่าจาก TextBox ID และ Password เพื่อทำการส่งค่าไปให้ Store Procedure ทำงาน

จากโค้ดด้านบน ในส่วนนี้จะเป็นการเรียกใช้ Store Procedure ที่สร้างขึ้น SqlCommand cmd = […]