วิธีการทำเริ่มจากฝั่ง Database จะต้องสร้าง Database และ Table ขึ้นมา

store_procedure1หลังจากนั้นให้เปิดหน้า Query Windows ขึ้นมาเพื่อเขียนคำสั่งสร้าง Store Procedure และกำหนด Parameter กับเงื่อนไขที่จะให้ Store Procedure ทำงาน

 store_procedure2

สามารถ Test Store Procedure ได้ด้วยคำสั่ง

 

หลังจากนั้นให้ไปเขียนโค้ดในฝั่งเว็บเพื่อทำการเรียกใช้งาน Store Procedure ที่สร้างขึ้นมา

store_procedure3หลังจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม Submit เพื่อทำการเขียนโค้ดในส่วนของ Code Behide เพื่อทำการรับค่าจาก TextBox ID และ Password เพื่อทำการส่งค่าไปให้ Store Procedure ทำงาน

จากโค้ดด้านบน

ในส่วนนี้จะเป็นการเรียกใช้ Store Procedure ที่สร้างขึ้น

SqlCommand cmd = new SqlCommand(
“TEST_STORE_INSERT”, conn);

 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

 

ส่วนต่อมาจะเป็นการประกาศ Parameter ให้กับ Store Procedure และทำการส่งค่าจาก TextBox ให้กับ Parameter ที่สร้างขึ้น

cmd.Parameters.Add(“@ID”, SqlDbType.NVarChar).Value = ID.Text;
cmd.Parameters.Add(“@Password”, SqlDbType.NVarChar).Value = Password.Text;

ส่วนขั้นตอนการติดต่อกับ Database เนื่องจากเครื่องที่ใช้ทดสอบมี Web Server กับ Database Server ไว้ที่เดียวกันเลยใช้ Connection String แบบอาศัยการเชื่อมต่อภายใน Local โดยใช้ User Windows ในการเชื่อมต่อสังเกตุได้จาก คำสั่งนี้

conn = new
SqlConnection(“Server=(local);DataBase=test;Integrated Security=SSPI”);

(ถ้าจะเชื่อมต่อด้วย User จาก Sql Server จะต้องใช้ Username, Password จะต้องแก้ไขในส่วนนี้ )