ปรับปรุงระบบ Pay Slip เพิ่มหน้าแสดงรายได้อื่นๆ โดยเชื่อมกับ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)

โดยสามารถแสดงรายได้อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสอน ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ที่มีการจ่ายเงินจากระบบ ERP ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/payslip/ เข้าระบบด้วย RMUTP Passport และเข้าที่เมนูรายได้อื่นๆ ดังภาพด้านล่าง

payslip

 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการแบบแยกหมวดหมู่ได้โดยคลิ๊กที่ลูกษรบนหัวคอลัมน์ดังภาพด้านล่าง

payslip2