Day: October 31, 2016

การจัด Layout บนหน้าเว็บไซต์แบบอิสระโดยใช้ CSS Relative+Absolute

ในบางครั้งเราต้องการวาง Element ไว้บนตำแหน่งที่ไม่ชิดซ้าย ไม่ชิดขวา และไม่อยู่กึ่งกลางของพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งเยื้องขวาบนเล็กน้อยแต่ไม่สุด การใช้ CSS ในการกำหนดให้ Element ที่ต้องการอยู่ในตำแหน่งนั้นพอดีโดยใช้เทคนิค Relative+Absolute จะช่วยให้เราจัดตำแหน่งในกรณีนี้ได้ง่าย CSS Relative+Absolute คือการกำหนดคุณสมบัติ Position ของ Element โดยกำหนดให้ Element แม่มี Position เป็น Relative ส่วน Element ลูกมี Position เป็น Absolute จากนั้นใช้การกำหนด Element ลูก ให้มีระยะห่างจากขอบตามต้องการโดยใช้คุณสมบัติ top, left, right หรือ bottom ดังตัวอย่างนี้ ดังในตัวอย่าง Element ลูกกำหนด top เป็น 80px คือเว้นระยะจากด้านบนลงมา 80px และ right เป็น 0 คือชิดขอบขวาผลที่ได้ Element […]

การปรับขนาดไฟล์สูงสุด (Maximum File Upload Size) ใน WordPress

ตามปกติเว็บโฮสติ้ง จะมีการกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ไว้ เช่น 20 MB หรือ 50MB แต่ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องอัพไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด เช่น ไฟล์คู่มือ ไฟล์รายงานประจำปีต่างๆ ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดไฟล์สูงสุดให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยไฟล์ที่เราต้องเข้าไปแก้ คือ ไฟล์ php.ini  มีบรรทัดที่เราต้องแก้ดังนี้ upload_max_filesize (ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้) post_max_size = 64M (ขนาดโพสต์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ ขั้นตอนการปรับ Maximum File Upload Size เปิดโปรแกรม putty ไปยัง server เครื่องที่ต้องการปรับ ล็อกอินด้วยสิทธิ์ Admin ใช้คำสั่ง nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini เพื่อเปิด ไฟล์ ini ด้วยโปรแกรม nano กดปุ่ม CTRL+W เพื่อเปิดช่อง Search ค้นหาบรรทัด post_max_size ซึ่งเราสามารถ copy ข้อความไปวางได้เลย จากนั้นปรับค่าอัพโหลดตามต้องการ เช่น upload_max_filesize […]

การใส่ icon/logo ลงบน title website

การตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจ ไม่เว้นแม้แต่จุดเล็กๆน้อยๆอย่างชื่อเว็บไซต์ที่แสดงบนเบราเซอร์ ซึ่งนอกจากจะใช้แสดงชื่อเว็บไซต์ได้แล้ว ในการเขียนโค้ด เราสามารถใส่รูป icon หรือ logo ลงไปประกอบชื่อเว็บไซต์ได้อีกด้วย นอกจะให้ประโยชน์ในแง่ความสวยงามแล้ว มันยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตเห็นแถบชื่อเว็บไซต์นั้นๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถเลือก icon ที่มีสีสันและรูปที่สะดุดตา และสามารถใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวลงไปได้ ซึ่งขั้นตอนในการแต่งเว็บส่วนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยาก รูป icon ของเว็บไซต์หลังใส่โค้ด โค้ด html ที่ใช้ <link rel=”icon” type=”image/นามสกุลไฟล์” href=”pathที่อยู่ของรูปภาพที่จะทำเป็น icon หรือ logo” /> จะใส่ภายใน tag <head>….</head> ดังตัวอย่าง code ที่ใช้ในการปรับแต่ง (กรอบสีส้ม) ในส่วนของ type นี้จะเป็นการบอกว่าไฟล์รูปภาพนั้นเป็นไฟล์สกุลใด แต่ที่แนะนำคือไฟล์ .png ซึ่งจะเหมาะสำหรับการทำเว็บไซต์ ในส่วนของรูปภาพนั้น จะต้องนำมาใส่โฟลเดอร์โปรเจคของเว็บไซต์ก่อน แล้วจึงนำ path ที่อยู่ของรูปภาพมาใส่ใน href   ซึ่งหากทำถูกตามขั้นตอนจะได้ icon มาแสดงอยู่ทางซ้ายมือของชื่อเว็บไซต์ ดังภาพ รูป icon ของเว็บไซต์หลังใส่โค้ด

วิธีการกำหนดค่าให้ตัวแปร sqlDatasource ที่ไม่ได้รับค่ามาจาก user

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของฟิลด์ที่ไม่ต้องการให้ user กำหนดเองได้ หรือ ฟิลด์ที่ไม่ได้อยู่ใน Editform layout สามารถทำได้ดังนี้ ตัวอย่าง ชื่อฟิลด์                         รายละเอียด Created_User               ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่สร้างข้อมูลใหม่ Created_Datetime       ฟิลด์เก็บวันเวลาที่ user สร้างข้อมูลใหม่ Modified_User             ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด […]