การเตรียมไฟล์ข้อมูล csv ที่ต้องการ upload

สำหรับข้อมูลที่จะใช้สร้าง User ใน Moodle อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยฟิลด์ดังนี้

username,password,firstname,lastname,email  โดยระหว่างฟิลด์จะขั่นด้วยเครื่องหมาย ,

วิธีการนำเข้าข้อมูล

  1. ล็อกอินเข้าระบบ Moodle ด้วย User ผู้ดูแลระบบ
  2. ไปที่เมนู Site Administration,  Users, Accounts, Upload users แล้วเปิด ไฟล์ .csv ที่เราได้จัดรูปแบบไว้แล้ว
  3. คลิกปุ่ม Upload users ระบบจะแสดงตัวอย่าง User ที่สร้างจากไฟล์ csv ให้เราดู
  4. คลิกปุ่ม Upload users  ระบบจะตรวจสอบและแสดงจำนวน User ที่สร้างได้
  5. คลิกปุ่ม Continue เพื่อยืนยันการนำเข้า

นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด option เพิ่มเติมในการ upload  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือ Upload User ของ Moodle ที่ได้จัดทำไว้