Year: 2019

SQL : การเปลี่ยน Datetime Format

ปกติแล้วการเก็บค่าวันที่ต่างๆ ที่จัดเก็บในจะเก็บรูปแบบค่า Datetime ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการเก็บที่อาจไม่ตรงกับที่เราต้องการ หากทำการเรียกดูค่าด้วยการ select ค่าตามปกติ แต่ถ้าหากเราต้องการ select ค่าวันที่มาแสดงใน format หรือรูปแบบอื่นๆ เราสามารถเขียนโค้ดเพื่อเรียกดูค่าวันที่ในรูปแบบอื่นๆได้โดยใช้โค้ด SELECT CONVERT(ชนิดข้อมูลที่เป็นstring, ชื่อคอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลDatetimeที่ต้องการ, เลขรูปแบบformatที่ต้องการ)   ซึ่งตัวเลขค่า Format แต่ละค่า จะแสดงผลลัพท์ตามตาราง ดังนี้ Credit : https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1145/date-and-time-conversions-using-sql-server/

การสร้างไฟล์ package.json

โดยใช้คำสั่ง

โดยที่เราทำการใช้ เพื่อความสะดวกในการขึ้น Git และสามารถโหลด package ต่าง ๆของโปรเจคได้สะดวก และบางโปรเจคมีแค่ไฟล์ package-lock ทำให้ไม่สามารถ NPM  install ได้ จึงต้องทำการสร้างไฟล์ package.json ขึ้นมา ดังภาพ

การใช้ SourceTree จัดการ Git ตอนที่ 1

ทำการโหลดจากเว็ปไซต์    https://www.sourcetreeapp.com/ ต้องมี Account ของ Git ที่ใช้ก่อนด้วย เมื่อโหลดเสร็จแล้วติดตั้ง SourceTree โปรแกรมจะให้ Login ด้วย Bitbucket ก่อน ถ้าไม่มีโปรแกรมจะมีให้สมัครเพื่อเข้าใข้งาน       4. หลักจาก Login ได้เสร็จ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ กด Grant access 5. หลังจากอนุญาตสิทธิ์ แล้วจะมีหน้าต่างดังภาพ ให้กด No 6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ดังภาพโดยเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Accounts โดยเราสามารถเพิ่ม Accounts ได้โดยกด Add an account และอีกทั้งเรายังเห็นโปรเจคที่อยู่บน Git สามารถ Clone ลงเครื่องได้    

วิธีการเข้าใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching คือชุดเครื่องมือการเรียนการสอนของ Microsoft เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือพัฒนาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงชื่อเข้าใช้งานคลิกที่ลิ้งค์  >>>  azureforeducation.microsoft.com   คลิกที่ปุ่ม Sign In สีฟ้าเท่านั้น*   ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ o365   เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก  I agree to the subscription agreement, offer details, Azure Dev Tools for Teaching agreement and privacy statement และคลิกที่ Accept terms   เมื่อเช้าสู่ระบบสำเร็จ เว็บไซต์จะนำไปยังหน้า Education   ที่หน้า Education โดยผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดตัวโปรแกรมต่างๆมากมาย เช่น Visual Studio Enterprise Windows Server Windows […]

SQL : การลบค่าซ้ำจากการใช้ฟั่งชั่นตรวจสอบ record ซ้ำในตาราง

จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตอนที่แล้วว่า SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่ FROM ชื่อตาราง จากโค้ดในรูปแบบนี้ จะแสดงจำนวน record ที่มีค่าซ้ำ แสดงในคอลัมน์ใหม่แยกต่างหาก จากการใช้โค้ดในรูปแบบนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไข ในการลบ record ที่มีค่าซ้ำออกไปด้วยการสร้าง CTE หรือนิพจน์ตาราง ดังนี้ WITH ชื่อCTE  AS ( ….โค้ดในการตรวจสอบค่าซ้ำ ) DELETE FROM ชื่อCTE WHERE ชื่อcolที่ใช้นับrowที่เป็นค่าซ้ำ > 1 ตัวอย่าง WITH CTE AS ( SELECT *,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CITIZEN_ID […]

SQL : การตรวจสอบ record ซ้ำในตาราง (2)

จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตารางด้วยคำสั่ง SQL Command ด้วยคำสั่ง SELECT ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข , COUNT(*) count FROM ชื่อตาราง GROUP BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข Having COUNT(*) > 1 ซึ่งเมื่อใช้แล้วจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะค่า record ที่มีจำนวนมากกว่า 1 แถว พร้อมนับจำนวนแถวที่ซ้ำขึ้นมาแสดง แต่ทั้งนี้ นอกจากคำสั่งดังกล่าวแล้ว ยังมีโค้ดคำสั่งแบบอื่นที่สามารถเรียกใช้เพื่อดูค่า record ซ้ำได้เช่นกัน นั่นคือ SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่ FROM ชื่อตาราง ตัวอย่าง SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY CITIZEN_ID […]

การใช้ DropdrowlistFor MVC C# Razor

โดยใช้ DropDownListFor และเชื่อมกับโมเดลไว้ และสร่าง list ขึ้นมา และค่าจะเป็น Value ลง  

การสร้าง Chart ใน Devexpress ASP.NET C#

   ทำการค้นหา WebChartControl  ใน Toolbox   2.  เมื่อลากลงมาใส่ในโปรเจค แล้วคลิกจะมีแถบขึ้นดังนี้ แล้วให้ทำการไปเลือก Database ที่ต้องการเชื่อม ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง SqlDataSource แล้วทำการเลือก Database เมื่อเลือกเสร็จให้คลิก Run Designer   3.  เมื่อคลิก Run Designer จะได้ดั้งภาพ   4.  ให้ทำการกด เพิ่มตรง Series ที่มีรูปเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม Chart และให้ทำการเลือก Chart ที่ต้องการ   5.  เมื่อเลือกเสร็จจะได้ Chart ดั้งภาพ 6.  และไปที่ ช่อง Dataในรูป   เพื่อนำ field มาใส่ใน Chart 7.  ทำการลากข้อมูลลงมาใส่ โดยในที่นี้เอาfield คณะ/หน่วยงานมาใส่ใน Argument  และนำfield นับจำนวน […]

วิธีการใช้งาน Office 365

  ลงชื่อเข้าใช้งาน URL >>> https://login.microsoftonline.com นักศึกษา : สามารถตรวจสอบ E-mail การใช้งาน ผ่าน Application RMUTP Study life หรือ เว็บไซต์ระบบทะเบียน วิธีตรวจสอบ Email จาก Studylife >>> https://play.google.com วิธีตรวจสอบ Email จากระบบทะเบียน >>>  o365.rmutp.ac.th     บุคลากร  : สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th ตัวอย่าง chatchai.t@o365.rmutp.ac.th     เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ จะเข้ามาที่หน้านี้    ขั้นตอนการติดตั้ง office 365 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์   คลิกเปิดไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาเพื่อติดตั้ง   เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำงานรอจนไฟล์ติดตั้งทำงานจนเสร็จสมบูรณ์

การทำ Short link ของ Google Forms

การทำลิ้งค์ Google Forms เพื่อแชร์ลิ้งค์ให้ผู้อื่นประเมินฟอร์มของเรา และเข้ามาประเมินแบบฟรอมได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนแรกเข้ามาที่แบบฟรอมของเราที่ต้องการแชร์ลิ้งค์ คลิกที่ปุ่ม SEND มุมบนขวามือ     จะปรากฏหน้าต่าง Send form ขึ้นมา     คลิกที่ไอคอน  ทาง Google form สร้างลิ้งค์ให้เราอัตโนมัติ จากนั้นติ๊กที่ช่อง Shorten URL เพื่อย่อลิ้งค์ของเรา