เป็นปกติเมื่อเปิดเว็บไซต์ (WordPress) มาระยะเวลาหนึ่ง มักจะมีการเปลี่ยนแปลง URL ของ Post, Page หรือแม้แต่ไฟล์ Media ต่าง ๆ เสมอ เช่น

  • เปลี่ยนจากเดิม URL ของ Post จาก /some-title เป็น /some-new-title
  • จากไฟล์รูปภาพเดิมที่เคยมีถูกลบ หรือเปลี่ยนเป็นไฟล์รูปภาพใหม่ (URL รูปภาพเปลี่ยน)
  • URL เว็บไซต์ถูกเปลี่ยน เช่นจาก abc.com/2019 เป็น abc.com เฉย ๆ

ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง URL ผลที่ตามมาคือ ถ้ายังมีการนำ URL เก่าไปใช้ในเว็บไซต์อื่น เวลาคลิกเข้าที่ URL เก่าก็จะไม่พบหน้าที่ต้องการหา หรือ Error 404 (not found) นอกจากนั้นจะส่งผลเสียต่อ SEO อีกด้วย (Google มองว่าเป็น Dead link)

จึงขอแนะนำ Plugin WordPress ที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้คือ

สำหรับ All 404 Redirect to Homepage คือ Plugin ที่จะช่วยเปลี่ยนจากหน้า Not found ของ WordPress ให้ Redirect ไปหน้าแรกของเว็บไซต์แทน เวลาที่ผู้ใช้เรียกหน้าที่ต้องการไม่พบ ซึ่งจุดนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องเลือกระหว่าง ถ้าไม่เจอไปหน้าเว็บให้ไปหน้าแรก หรือ แสดงตรงๆ ไปเลยว่าไม่พบข้อมูล (ขึ้นอยู่กับความต้องการ)

ส่วน Redirection คือ Plugin ที่จะช่วย Map ระหว่าง URL เดิมที่เคยใช้ และ URL ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการแก้ URL ของ Post ก็จะต้องมาใส่ข้อมูล URL Map ใน Redirection ด้วย เมื่อมีการเข้าด้วย URL เดิม Plugin จะ Redirect ไป URL ใหม่ให้อัตโนมัติ นอกจากนี้ Plugin ยังคอยเก็บสถิติการเข้าผ่าน URL ที่ Map ไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บเห็นว่ามีการเข้าจาก URL เดิมจำนวนมากแค่ไหน