1. เข้า Xampp และคลิก Config เลือก  httpd.conf

2. จะมี Notepad เปิดมาให้ทำการค้นหา

  • Listen 81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80)
  • ServerName localhost:81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) และทำการเซฟ

3.กลับมาหน้าแรกและกด configเหมือนเดิมเลือก httpd-ssl.conf

4.  จะมี  Notepad เปิดขึ้นมา ทำการหาดังนี้

  • Listen 444
  • <VirtualHost _default_:444>
  • ServerName www.example.com:444  (444 เป็น port ที่ทำการเปลี่ยน ปกติจะ port 443)

จะทำให้สามารถใช้ได้ ทั้ง iis และ Xampp