• เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ ionic ไว้ ทำการลง chart.js

 

  • นำโค้ดตัวอย่างไปใส่ไว้ที่หน้าที่ทำการเพิ่ม charts ไฟล์ .ts (typescripts)

  • ngOnInit เป็นการสั่งให้ทำงาน function ก่อนทำการโหลด page

 

  • จากนั้นกลับไปยังหน้าไฟล์ .html เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นก์ charts เรียกเป็นในรูปแบบอ้างอิง id

 

  • ทำการ save เพื่อ compile code