ปัญหาก็คือถ้าเราพิม {{}} ใน tag html ตัว tag นั้นจะขยับไปข้างหน้าทำให้เราต้องจัดใหม่อยู่เสมอวิธีแก้คือ

 

  1. ทำการเปิด Vscode แล้วกด F1 แล้วค้นหาคำว่า Setting (UI)

 

2. แล้วทำการคลิกรูปบนด้านขวาตามในภาพ

 

3. เมื่อคลิกกแล้วจะขึ้นมาดั้งในภาพและให้ทำใส่โค้ดลงไป

ส่วนของโค้ด

เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้