1.  ทำการค้นหา WebChartControl  ใน Toolbox

 

2.  เมื่อลากลงมาใส่ในโปรเจค แล้วคลิกจะมีแถบขึ้นดังนี้ แล้วให้ทำการไปเลือก Database ที่ต้องการเชื่อม ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง SqlDataSource แล้วทำการเลือก Database เมื่อเลือกเสร็จให้คลิก

Run Designer

 

3.  เมื่อคลิก Run Designer จะได้ดั้งภาพ

 

4.  ให้ทำการกด เพิ่มตรง Series ที่มีรูปเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม Chart และให้ทำการเลือก Chart ที่ต้องการ

 

5.  เมื่อเลือกเสร็จจะได้ Chart ดั้งภาพ

6.  และไปที่ ช่อง Dataในรูป   เพื่อนำ field มาใส่ใน Chart

7.  ทำการลากข้อมูลลงมาใส่ โดยในที่นี้เอาfield คณะ/หน่วยงานมาใส่ใน Argument  และนำfield นับจำนวน มาใส่ใน Value แล้วกด OK

8.  เมื่อกด OK แล้วจะได้กราฟดังภาพ