1. ทำการโหลดจากเว็ปไซต์    https://www.sourcetreeapp.com/
  2. ต้องมี Account ของ Git ที่ใช้ก่อนด้วย
  3. เมื่อโหลดเสร็จแล้วติดตั้ง SourceTree โปรแกรมจะให้ Login ด้วย Bitbucket ก่อน ถ้าไม่มีโปรแกรมจะมีให้สมัครเพื่อเข้าใข้งาน

 

 

 

4. หลักจาก Login ได้เสร็จ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ กด Grant access

5. หลังจากอนุญาตสิทธิ์ แล้วจะมีหน้าต่างดังภาพ ให้กด No

6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ดังภาพโดยเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Accounts โดยเราสามารถเพิ่ม Accounts ได้โดยกด Add an account และอีกทั้งเรายังเห็นโปรเจคที่อยู่บน Git สามารถ Clone ลงเครื่องได้