1. เปิด Google Chrome
  2. เลือก Chrome->Settings

3.-4.เลือก Privacy and security-> Site Settings และกดปุ่มลูก >

5. เลือก Camera และกดปุ่ม >

6. ตรวจสอบกล้อง ว่าเป็นกล้องที่ใช่หรือไม่

7.เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงกล้อง (แนะนำว่าให้ถามก่อน)

8. ยอมให้ใช้กล้องในโปรแกรม Google meet

9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด

9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด

10.ตั้งค่าไมโครโฟน ตรวจดูว่าเป็นไมโครโฟนที่เสียบใช้อยู่หรือไม่

11. เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงไมโครโฟน (แนะนำว่าให้ถามก่อน)

12. ยอมให้ใช้ไมโครโฟนในโปรแกรม Google meet