พบว่าบางคนมีปัญหาไม่สามารถใช้งานกล้องใน google meet ได้ ในขณะที่ใช้กล้องและไมโครโฟนกับโปรแกรมอื่นได้ปกติดี

วิธีตรวจสอบ
1. คลิกที่ Settings ที่ด้านบนของหน้า Video call


2. ต้องแน่ใจว่า เลือกใช้อุปกรณ์ และตั้งค่าอุปกรณ์ของอุปกรณ์ถูกต้อง

กล้อง : ถ้ากล้องทำงาน จะเห็น video อันเล็กอยู่ที่มุมบนด้านขวา

ไมโครโฟน : ทดสอบไมโครโฟน ด้วยการทดลองพูด และถามคนอื่นดูว่าได้ยินที่คุณพูดไหม

ลำโพง : ทดสอบลำโพง ด้วยการกด test จะได้ยินสัญญาณโทรศัพท์

ตรวจสอบ Hardware
1.กรณีการใช้หูฟังและไมโครโฟน แบบเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องแน่ใจว่าเสียบถูกช่อง


2.กรณีกล้องและลำโพงเป็นแบบ Build in ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Google meet จะตรวจสอบ และขออนุญาตจากผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อนุญาต” จึงจะใช้อุปกรณ์ได้ (โปรแกรมจะถามตอน กดเข้าร่วมห้อง)

3.ที่หน้าจอด้านล่างของ video call ต้องแน่ใจว่า กล้อง และไมโครโฟน มีสถานะเปิดใช้งาน (สีขาว-เปิดใช้งาน สีแดง-ปิดใช้งาน) วิธีเปิด-ปิด ให้กดที่รูปไอคอน

 

4.ต้องแน่ใจว่าขณะที่ใช้โปรแกรม google meet อยู่ไม่มีโปรแกรมอื่นเปิดใช้กล้องและไมโครโฟน/ลำโพงอยู่ด้วย ให้ปิดโปรแกรมอื่นที่ใช้งานกล้อง/ลำโพงอยู่