Google Jamboard เป็นกระดาน Whiteboard เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนหนังสือ หรือการทำงานที่ต้องใช้กระดานเขียน  ผู้สอนเขียนคนเดียวแล้วแบ่งปันให้คนอื่นดูได้  หรือให้นักศึกษามาช่วยกันเขียนในกระดาษเดียวกันก็ได้  เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์, การออกแบบร่างวัตถุ/ชิ้นงาน, การสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา  Google Jamboard ถูกรวมอยู่ใน Google for education G Suite นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานได้ฟรี เพียงแค่มี email rmutp

คุณสมบัติพื้นฐานของ Google Jamboard  สามารถเขียนได้ ลบได้  แทรกรูปภาพได้ ติดโน๊ตได้  มีตัวชี้เลเซอร์

วิธีใช้งาน

  • Web browser ของ Google Chrome ->Log in ด้วย email rmutp

1. ที่มุมขวาที่จุด 9 จุดสี่เหลี่ยม คลิก และเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกเลือก Jamboard

3. Jamboard จะสร้างบอร์ดใหม่ชื่อ Untitled Jam ให้เป็นชื่อเริ่มต้น สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยการกดคลิกที่ชื่อ Untitle Jam จะมี popup ขึ้นให้ใส่ชื่อ

4. Background  Jamboard นี้สามารถเลือกสีพื้นหลังได้โดยกดคลิกที่ Background จะมี icon สีให้เลือก ให้คลิกเลือกสีพื้นหลังที่ต้องการ

5. เลือกสี Background สามารถเลือกสีของบอร์ดได้ ในที่นี้เลือกเป็นสีฟ้า

6. Clear frame  คือลบข้อความและทุกอย่างในบอร์ดทิ้งทั้งหมด

7. เลขที่หน้าของบอร์ด และจำนวนหน้าบอร์ดทั้งหมด สามารถกดเลื่อนหน้าบอร์ดถัดไป-มาได้

8. เครื่องมือที่มีให้ สำหรับการใช้บอร์ด ประกอบด้วย ปากกา ยางลบ เลือก แปะโน๊ต เพิ่มภาพ และเลเซอร์

9. Pen เลือกปากกา โดยมีหัวปากกาให้เลือก 4 หัว และเลือกสีของปากกาได้ 6 สี

11. Erase สำหรับลบข้อความ หรือสิ่งที่ปากกาได้เขียนลงไปแล้วต้องการลบทิ้ง

12. Select สำหรับจับภาพของวัตถุที่เลือก

13. Sticky note สำหรับเขียนโน๊ต แปะไว้ในบอร์ด คลิกเลือก sticky note แล้วจะมี pop up ให้ใส่ข้อความโน๊ตที่ต้องการ  สามารถเลือกสีของกระดาษโน๊ตได้ 5 สี หรือไม่ใส่สีก็ได้ เขียนโน๊ตแล้วคลิก Save

14. Add image เพิ่มรูปภาพคลิกปุ่ม จะให้เลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ

14.1 โดยเลือกไฟล์ภาพจากไดร์ฟในเครื่อง เพื่อ upload ไว้บน google drive หรือจะเลือกไฟล์จาก Google drive หรือ Google image หรือจาก Photo

14.2 หากเลือกไฟล์จาก Google drive ก็จะมี Drive ขึ้นมาให้เลือกว่าจะเลือกไฟล์ภาพจากที่ไหน เมื่อเลือกแล้ว กด Save

 

14.3  บอร์ดจะนำรูปที่เลือกมาใส่ เมื่อนำรูปมาใส่แล้ว เมื่อคลิกที่รูปภาพ จะเป็นการเลือกภาพโดยมีสีฟ้าขึ้นรอบกรอบของภาพ จากนั้นสามารถปรับย่อขยายได้ด้วยการกดค้างที่มุมภาพจุดสีฟ้าและลากเพื่อย่อขยาย หรือหมุนภาพได้

14.4 มุมขวาบนของภาพจะมีจุด 3 จุด คลิกแล้วจะสามารถเลือกทำสำเนาภาพได้ Duplicate หรือจะลบทิ้งได้ Delete

15. Laser เหมาะสำหรับไว้ชี้เวลาอธิบาย เมื่อลากเมาส์แล้วจะเกิดเส้นลากตามเมาส์ และเส้นจะค่อย ๆ จางหายไปเอง

16. More actions ผู้ใช้สามารถทำงานกับบอร์ดได้หลายอย่างเช่น Rename เปลี่ยนชื่อบอร์ด, download บอร์ดเก็บไว้เป็นไฟล์ pdf หรือจะ save บอร์ดเป็น frame รูปภาพ, Remove ลบทิ้ง, หรือ copy board เป็นต้น

17. Share เมื่อเขียนบอร์ดกระดานเสร็จแล้ว หรือเมื่อต้องการแชร์บอร์ดให้คนอื่นเห็น และเข้าร่วมปรับแก้ไขข้อความในบอร์ด ทำได้ด้วยการกด Share

18. Share Setting จะปรากฎ link ขึ้นเพื่อให้นำไปแชร์ให้กับคนที่ต้องการให้เข้าร่วมดูบอร์ด link นี้เมื่อส่งไปให้แล้ว คนที่จะเปิดได้ต้องได้รับการเชิญเข้าร่วมด้วย ถ้าไม่เชิญเข้าร่วมก็จะเปิดดูไม่ได้

19. Change  ใครที่สามารถเข้าร่วมได้ให้ระบุผู้เข้าร่วมด้วยการ คลิก Change  จะมีเมนูย่อยให้เลือก

19.1 Off – Specific people ปิด-ให้เฉพาะคนที่ระบุเท่านั้นที่จะเข้ามาดูบอร์ดได้

20. Invite people เชิญคนโดยระบุ email ของคนที่ต้องการให้เข้าร่วม และกำหนดสิทธิผู้ที่ได้รับเชิญ  โดยให้แก้ไขได้ Can edit หรือ ให้ดูได้อย่างเดียว Can view

21. New Jam เมื่อต้องการเปิดบอร์ดใหม่คลิก icon +

ขอให้สนุกกับการลองของใหม่ ….