จากคุณสมบัติของ Google Meet  ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์แบบสอนสด face to face แล้ว ยังสามารถบันทึกเทปการสอนทั้งภาพและเสียงไว้ได้อีกด้วย  แต่ยังไม่ใช่เท่านั้น Google meet ยอมให้มีการนำไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์  Power, Notpad, Excel หรือไฟล์ภาพนิ่ง รวมถึง ไฟล์ Youtube หรือไฟล์เสียง ต่าง ๆ ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ โดยการสลับหน้าจอไปมาในระหว่างการสอน ซึ่งทำได้ง่าย และสะดวก

วิธีการใช้งาน 

0. เตรียมไฟล์หรือเรื่องที่จะสอน และเปิดหน้าจอนั้นค้างไว้ในเครื่องก่อน  จากนั้นจึงเข้าไปที่  meet.google.com
1.เข้าร่วมห้องประชุม Meet แล้วคลิก Present now เลือกคลิก A Chrome tab
(ในการนำเสนอ  จะเลือกนำเสนอได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1.นำเสนอจาก  Chrome tab  2. จากหน้าต่างงานที่เปิดไว้ A window  3.จากทั้งหน้าจอ entire screen)
2. A Chrome tab จะเป็นการเลือกเปิดจาก tab ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอ Chrome
3. เลือกเปิด tab ที่เป็น youtube  และคลิก √ Share audio ด้วยเพื่อให้เปิดแชร์เสียงด้วย แล้วจึงกด Share

จากที่เลือกเปิด tab ไฟล์ youtube  ที่ด้านบนของหน้าจอก็ปรากฎข้อความ “กำลังแชร์แท็ปนี้ใน google meet”  นักศึกษาที่อยู่ในห้องก็จะเห็น youtube ไปพร้อม ๆ กัน  และคลิก Stop เมื่อต้องการหยุด

ตัวอย่างการแชร์ youtube เรื่องการใช้ Google Classroom

ตัวอย่างการเปิดข่าวจากเว็ปไซต์ CNN เพื่อแชร์ให้นักศึกษาดูพร้อมกันทั้งภาพและเสียง

4. กรณีเลือกนำเสนอจาก  A window  หมายถึงต้องการเลือกแชร์จากหน้าต่างงานที่เปิดไว้

5. ระบบจะเปิดหน้าต่างงานที่เราเปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น ให้เลือกว่าจะแชร์หน้าไหนให้นักศึกษาในห้อง ในที่นี้เราจะเลือกเป็น Folder F  และคลิก Share

กรณีนี้เราจะเปิดไฟล์เสียงเพลง ก็คลิกเลือกไฟล์…แต่อย่าลืมต้องเปิดไมค์ด้วย

เมื่อเปิดไฟล์เสียงแล้ว บนหน้าจอจะขึ้นว่า กำลังแชร์หน้านี้อยู่ใน google meet ทุกคนที่อยู่ในห้องก็จะได้ยินเสียงเพลง

หรือจะเปิดไฟล์ภาพนิ่ง

หากเราต้องการแชร์ไฟล์ Power Point เพื่อพิมพ์ไปสอนไปก็ได้เช่นกัน โดยเลือกเป็น A window และเลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์เป็น Power Point จากในเครื่อง

หรือจะเลือกเป็น  Notepad สำหรับพิมพ์ เสมือนเป็นหน้ากระดานสอนนักศึกษาก็ได้เหมือนกัน

 

……ทดลองทำดูนะคะ…..