Author: jirayut.l

การสร้างไฟล์ package.json

โดยใช้คำสั่ง

โดยที่เราทำการใช้ เพื่อความสะดวกในการขึ้น Git และสามารถโหลด package ต่าง ๆของโปรเจคได้สะดวก และบางโปรเจคมีแค่ไฟล์ package-lock ทำให้ไม่สามารถ NPM  install ได้ จึงต้องทำการสร้างไฟล์ package.json ขึ้นมา ดังภาพ

การใช้ SourceTree จัดการ Git ตอนที่ 1

ทำการโหลดจากเว็ปไซต์    https://www.sourcetreeapp.com/ ต้องมี Account ของ Git ที่ใช้ก่อนด้วย เมื่อโหลดเสร็จแล้วติดตั้ง SourceTree โปรแกรมจะให้ Login ด้วย Bitbucket ก่อน ถ้าไม่มีโปรแกรมจะมีให้สมัครเพื่อเข้าใข้งาน       4. หลักจาก Login ได้เสร็จ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ กด Grant access 5. หลังจากอนุญาตสิทธิ์ แล้วจะมีหน้าต่างดังภาพ ให้กด No 6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ดังภาพโดยเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Accounts โดยเราสามารถเพิ่ม Accounts ได้โดยกด Add an account และอีกทั้งเรายังเห็นโปรเจคที่อยู่บน Git สามารถ Clone ลงเครื่องได้    

การใช้ DropdrowlistFor MVC C# Razor

โดยใช้ DropDownListFor และเชื่อมกับโมเดลไว้ และสร่าง list ขึ้นมา และค่าจะเป็น Value ลง  

การสร้าง Chart ใน Devexpress ASP.NET C#

   ทำการค้นหา WebChartControl  ใน Toolbox   2.  เมื่อลากลงมาใส่ในโปรเจค แล้วคลิกจะมีแถบขึ้นดังนี้ แล้วให้ทำการไปเลือก Database ที่ต้องการเชื่อม ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง SqlDataSource แล้วทำการเลือก Database เมื่อเลือกเสร็จให้คลิก Run Designer   3.  เมื่อคลิก Run Designer จะได้ดั้งภาพ   4.  ให้ทำการกด เพิ่มตรง Series ที่มีรูปเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม Chart และให้ทำการเลือก Chart ที่ต้องการ   5.  เมื่อเลือกเสร็จจะได้ Chart ดั้งภาพ 6.  และไปที่ ช่อง Dataในรูป   เพื่อนำ field มาใส่ใน Chart 7.  ทำการลากข้อมูลลงมาใส่ โดยในที่นี้เอาfield คณะ/หน่วยงานมาใส่ใน Argument  และนำfield นับจำนวน […]

Let’s encrypt For IIS Windows Server 2012

ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า win-acme ดาวโหลดที่นี่  ที่ใช้ทำ  Let’s Encrypt Certificate  โดยจะมีอัพโหลดเวอร์ชั่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว Extract ไปไว้ที่ C:\LetsEncrypt   3.  จากนั้นคลิกขวา Run as administrator  ในไฟล์ wacs.exe 4.  เมื่อรันจะมีหน้าเมนูดังนี้   5.  โดนพิมพ์ N ใส่ลงไป  คือการ Create new certificate 6.  โปรแกรมจะถามว่าเราจะสร้างแบบไหน  ในที่นี้เราจะทำการสร้างเพียง 1 sit เท่านั้น โดยพิมพ์ 1 ลงไป 7.  จะมีเว็ปขึ้นมาที่รันอยู่บน IIS โดยให้ทำการเลือก เว็ปไซต์ที่ต้องการทำ SSL   8.  โดยขั้นตอนหลังจากนี้ อาจจะมีสอบถามอีเมล  จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ และจะมีให้ตอบ  ให้เราตอบ […]

วิธีการแก้ปัญหา {{}} ในLaravel บน VS code

ปัญหาก็คือถ้าเราพิม {{}} ใน tag html ตัว tag นั้นจะขยับไปข้างหน้าทำให้เราต้องจัดใหม่อยู่เสมอวิธีแก้คือ   ทำการเปิด Vscode แล้วกด F1 แล้วค้นหาคำว่า Setting (UI)   2. แล้วทำการคลิกรูปบนด้านขวาตามในภาพ   3. เมื่อคลิกกแล้วจะขึ้นมาดั้งในภาพและให้ทำใส่โค้ดลงไป ส่วนของโค้ด

เราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

การ Set xampp ร่วมกับ IIS ได้Portไม่ชน

เข้า Xampp และคลิก Config เลือก  httpd.conf 2. จะมี Notepad เปิดมาให้ทำการค้นหา Listen 81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) ServerName localhost:81  (81 คือ port ที่เราทำการเปลี่ยนปกติจะเป็น 80) และทำการเซฟ 3.กลับมาหน้าแรกและกด configเหมือนเดิมเลือก httpd-ssl.conf 4.  จะมี  Notepad เปิดขึ้นมา ทำการหาดังนี้ Listen 444 <VirtualHost _default_:444> ServerName www.example.com:444  (444 เป็น port ที่ทำการเปลี่ยน ปกติจะ port 443) จะทำให้สามารถใช้ได้ ทั้ง iis และ Xampp

การSet ค่าใน Report ตามที่เราต้องการ Devexpress XtraReport

. ให้เราสร้าง XtraReport  และจัดให้เรียบร้อย 2. ให้เราทำการตั้งชื่อ ตัวแปลของเรา 3. จากนั้นเราไปที่ Code Behide ของ XtraReport   โดยในตอนแรก ตัวแปลของเรายังเป็น Private ให้เราปรับเป็น Public 4. เป็นขั้นตอนของการ Set ตัวแปลลง คือ  ให้เรา new Obj ของหน้า Report  เราจึงจะเห็นตัวแปลใน Class นั้น และเราสามารถเอาไปเทียบตัวแปลได้ดังในรูป

การสร้าง Project MVC .Net Core บน Visual Studio Code

ต้องมี 3 อย่างนี้ก่อน Visual Studio Code .NET Core SDK 2.2 or later C# for Visual Studio Code version 1.17.1 or later 1.ไปยัง Terminal และเลือก New Terminal 2. ขั้นแรกพาทไปยังโฟรเดอร์ที่ต้องการเก็บ และใช้คำสั่งในการสร้างคือ dotnet new mvc -o (ตามด้วยชื่อที่ต้องการ) 3. เมื่อสร้างเสร็จจะได้ ดั้งภาพ 4. ทำการ Open Folder Project ที่สร้างขึ้นมาก่อน และวิธีการ Run คือ F5 หรือ ctrl+F5 และเลือก Run .Net Core 6. เมื่อรันจะได้ผลตามภาพ

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part3]

การปรับแต่ง Edit ใน Gridview คลิกที่ GridView และเลือก Show Edit Button 2. ไปที่ช่อง Column แก้ไข และเลือก ButtonRender Mode เพื่อปรับให้เป็น IMAGE และกด OK 3. ไปยัง Properties  SettingsCommandButton เพื่อตั้งค่ารูปที่ไว้ใช้กด   4. และปุ่มที่จำเป็นต้องตั้ง ได้แก่ UpdateButton =ปุ่มตอนกดแก้ไขข้อมูลเสร็จ EditButton =ปุ่มที่ไว้ใช้กด แก้ไขข้อมูล CancelButton= ไว้ยกเลิกตอน ไม่แก้ไข เมื่อกดปุ่ม …  จะไปหน้ายันรูปภาพ เพื่อเลือกรูปที่ต้องการแทนปุ่ม   เมื่อตั้งค่าเสร็จจะได้ดั้งรูป