Category: การจัดการความรู้ KM

การสอนด้วย Google Meet กับสื่อผสม

จากคุณสมบัติของ Google Meet  ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนออนไลน์แบบสอนสด face to face แล้ว ยังสามารถบันทึกเทปการสอนทั้งภาพและเสียงไว้ได้อีกด้วย  แต่ยังไม่ใช่เท่านั้น Google meet ยอมให้มีการนำไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นไฟล์  Power, Notpad, Excel หรือไฟล์ภาพนิ่ง รวมถึง ไฟล์ Youtube หรือไฟล์เสียง ต่าง ๆ ก็สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ โดยการสลับหน้าจอไปมาในระหว่างการสอน ซึ่งทำได้ง่าย และสะดวก วิธีการใช้งาน  0. เตรียมไฟล์หรือเรื่องที่จะสอน และเปิดหน้าจอนั้นค้างไว้ในเครื่องก่อน  จากนั้นจึงเข้าไปที่  meet.google.com 1.เข้าร่วมห้องประชุม Meet แล้วคลิก Present now เลือกคลิก A Chrome tab (ในการนำเสนอ  จะเลือกนำเสนอได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1.นำเสนอจาก  Chrome tab  2. จากหน้าต่างงานที่เปิดไว้ […]

สอนด้วยกระดานอิเล็กทรอนิกส์ Google jamboard ผ่านทาง Google meet

Google Jamboard เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนทางไกล ต้องมีโปรแกรมอื่นเข้ามาช่วย  เพื่อให้การเรียนจากบ้านบรรลุเป้าหมาย ในที่นี้ขอเสนอให้ใช้ร่วมกับ Google Meet ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ใน Google for education G suite อยู่แล้ว ขั้นตอนโดยสรุป เตรียมการสอนใน Jamboard -> share board ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (ส่งทาง email ของนักศึกษาแต่ละคน) -> เปิดหน้า Jamboard ที่จะสอนค้างไว้ เปิด new tab -> เปิดห้องเรียน meet.google.com -> เชิญผู้เข้าร่วมเรียนในห้อง -> Present -> เลือก Chrome tab -> เลือกหน้า Jamboard ที่เปิดค้างไว้ นักศึกษาที่อยู่ในห้องก็จะเห็นหน้า board วิธีการนำ Jamboard  มาใส่ใน Meet […]

การใช้ Google Jamboard เพื่อการสอนแบบต้องใช้กระดานเขียน

Google Jamboard เป็นกระดาน Whiteboard เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนหนังสือ หรือการทำงานที่ต้องใช้กระดานเขียน  ผู้สอนเขียนคนเดียวแล้วแบ่งปันให้คนอื่นดูได้  หรือให้นักศึกษามาช่วยกันเขียนในกระดาษเดียวกันก็ได้  เหมาะสำหรับการสอนคณิตศาสตร์, การออกแบบร่างวัตถุ/ชิ้นงาน, การสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกัน ใช้ได้ดีกับเมาส์ปากกา  Google Jamboard ถูกรวมอยู่ใน Google for education G Suite นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้งานได้ฟรี เพียงแค่มี email rmutp คุณสมบัติพื้นฐานของ Google Jamboard  สามารถเขียนได้ ลบได้  แทรกรูปภาพได้ ติดโน๊ตได้  มีตัวชี้เลเซอร์ วิธีใช้งาน Web browser ของ Google Chrome ->Log in ด้วย email rmutp 1. ที่มุมขวาที่จุด 9 จุดสี่เหลี่ยม คลิก และเลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกเลือก Jamboard 3. Jamboard จะสร้างบอร์ดใหม่ชื่อ Untitled […]

วิธีขอใช้กล้องและไมโครโฟนใน Google Chrome เพื่อใช้งาน Google Meet

เปิด Google Chrome เลือก Chrome->Settings 3.-4.เลือก Privacy and security-> Site Settings และกดปุ่มลูก > 5. เลือก Camera และกดปุ่ม > 6. ตรวจสอบกล้อง ว่าเป็นกล้องที่ใช่หรือไม่ 7.เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงกล้อง (แนะนำว่าให้ถามก่อน) 8. ยอมให้ใช้กล้องในโปรแกรม Google meet 9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด 9.กดปุ่ม > เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด 10.ตั้งค่าไมโครโฟน ตรวจดูว่าเป็นไมโครโฟนที่เสียบใช้อยู่หรือไม่ 11. เลื่อนปุ่มเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบบถามก่อนที่จะเข้าถึงไมโครโฟน (แนะนำว่าให้ถามก่อน) 12. ยอมให้ใช้ไมโครโฟนในโปรแกรม Google meet      

วิธีตรวจสอบ/แก้ไขกล้อง Google Meet ไม่ทำงาน

พบว่าบางคนมีปัญหาไม่สามารถใช้งานกล้องใน google meet ได้ ในขณะที่ใช้กล้องและไมโครโฟนกับโปรแกรมอื่นได้ปกติดี วิธีตรวจสอบ 1. คลิกที่ Settings ที่ด้านบนของหน้า Video call 2. ต้องแน่ใจว่า เลือกใช้อุปกรณ์ และตั้งค่าอุปกรณ์ของอุปกรณ์ถูกต้อง กล้อง : ถ้ากล้องทำงาน จะเห็น video อันเล็กอยู่ที่มุมบนด้านขวา ไมโครโฟน : ทดสอบไมโครโฟน ด้วยการทดลองพูด และถามคนอื่นดูว่าได้ยินที่คุณพูดไหม ลำโพง : ทดสอบลำโพง ด้วยการกด test จะได้ยินสัญญาณโทรศัพท์ ตรวจสอบ Hardware 1.กรณีการใช้หูฟังและไมโครโฟน แบบเสียบต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องแน่ใจว่าเสียบถูกช่อง 2.กรณีกล้องและลำโพงเป็นแบบ Build in ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Google meet จะตรวจสอบ และขออนุญาตจากผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้ต้องกด “อนุญาต” จึงจะใช้อุปกรณ์ได้ (โปรแกรมจะถามตอน กดเข้าร่วมห้อง) 3.ที่หน้าจอด้านล่างของ video call ต้องแน่ใจว่า […]

SQL : การเปลี่ยน Datetime Format

ปกติแล้วการเก็บค่าวันที่ต่างๆ ที่จัดเก็บในจะเก็บรูปแบบค่า Datetime ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการเก็บที่อาจไม่ตรงกับที่เราต้องการ หากทำการเรียกดูค่าด้วยการ select ค่าตามปกติ แต่ถ้าหากเราต้องการ select ค่าวันที่มาแสดงใน format หรือรูปแบบอื่นๆ เราสามารถเขียนโค้ดเพื่อเรียกดูค่าวันที่ในรูปแบบอื่นๆได้โดยใช้โค้ด SELECT CONVERT(ชนิดข้อมูลที่เป็นstring, ชื่อคอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลDatetimeที่ต้องการ, เลขรูปแบบformatที่ต้องการ)   ซึ่งตัวเลขค่า Format แต่ละค่า จะแสดงผลลัพท์ตามตาราง ดังนี้ Credit : https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1145/date-and-time-conversions-using-sql-server/

การสร้างไฟล์ package.json

โดยใช้คำสั่ง

โดยที่เราทำการใช้ เพื่อความสะดวกในการขึ้น Git และสามารถโหลด package ต่าง ๆของโปรเจคได้สะดวก และบางโปรเจคมีแค่ไฟล์ package-lock ทำให้ไม่สามารถ NPM  install ได้ จึงต้องทำการสร้างไฟล์ package.json ขึ้นมา ดังภาพ

การใช้ SourceTree จัดการ Git ตอนที่ 1

ทำการโหลดจากเว็ปไซต์    https://www.sourcetreeapp.com/ ต้องมี Account ของ Git ที่ใช้ก่อนด้วย เมื่อโหลดเสร็จแล้วติดตั้ง SourceTree โปรแกรมจะให้ Login ด้วย Bitbucket ก่อน ถ้าไม่มีโปรแกรมจะมีให้สมัครเพื่อเข้าใข้งาน       4. หลักจาก Login ได้เสร็จ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ กด Grant access 5. หลังจากอนุญาตสิทธิ์ แล้วจะมีหน้าต่างดังภาพ ให้กด No 6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ดังภาพโดยเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Accounts โดยเราสามารถเพิ่ม Accounts ได้โดยกด Add an account และอีกทั้งเรายังเห็นโปรเจคที่อยู่บน Git สามารถ Clone ลงเครื่องได้    

วิธีการเข้าใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching คือชุดเครื่องมือการเรียนการสอนของ Microsoft เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือพัฒนาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงชื่อเข้าใช้งานคลิกที่ลิ้งค์  >>>  azureforeducation.microsoft.com   คลิกที่ปุ่ม Sign In สีฟ้าเท่านั้น*   ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ o365   เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก  I agree to the subscription agreement, offer details, Azure Dev Tools for Teaching agreement and privacy statement และคลิกที่ Accept terms   เมื่อเช้าสู่ระบบสำเร็จ เว็บไซต์จะนำไปยังหน้า Education   ที่หน้า Education โดยผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดตัวโปรแกรมต่างๆมากมาย เช่น Visual Studio Enterprise Windows Server Windows […]

SQL : การลบค่าซ้ำจากการใช้ฟั่งชั่นตรวจสอบ record ซ้ำในตาราง

จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตอนที่แล้วว่า SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่ FROM ชื่อตาราง จากโค้ดในรูปแบบนี้ จะแสดงจำนวน record ที่มีค่าซ้ำ แสดงในคอลัมน์ใหม่แยกต่างหาก จากการใช้โค้ดในรูปแบบนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไข ในการลบ record ที่มีค่าซ้ำออกไปด้วยการสร้าง CTE หรือนิพจน์ตาราง ดังนี้ WITH ชื่อCTE  AS ( ….โค้ดในการตรวจสอบค่าซ้ำ ) DELETE FROM ชื่อCTE WHERE ชื่อcolที่ใช้นับrowที่เป็นค่าซ้ำ > 1 ตัวอย่าง WITH CTE AS ( SELECT *,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CITIZEN_ID […]