Category: การปรับปรุงเว็บไซต์

แนะนำ Plugin WordPress รับมือ Error 404 หรือการเปลี่ยนแปลง URL

เป็นปกติเมื่อเปิดเว็บไซต์ (WordPress) มาระยะเวลาหนึ่ง มักจะมีการเปลี่ยนแปลง URL ของ Post, Page หรือแม้แต่ไฟล์ Media ต่าง ๆ เสมอ เช่น เปลี่ยนจากเดิม URL ของ Post จาก /some-title เป็น /some-new-title จากไฟล์รูปภาพเดิมที่เคยมีถูกลบ หรือเปลี่ยนเป็นไฟล์รูปภาพใหม่ (URL รูปภาพเปลี่ยน) URL เว็บไซต์ถูกเปลี่ยน เช่นจาก abc.com/2019 เป็น abc.com เฉย ๆ ทั้งหมดนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง URL ผลที่ตามมาคือ ถ้ายังมีการนำ URL เก่าไปใช้ในเว็บไซต์อื่น เวลาคลิกเข้าที่ URL เก่าก็จะไม่พบหน้าที่ต้องการหา หรือ Error 404 (not found) นอกจากนั้นจะส่งผลเสียต่อ SEO อีกด้วย (Google มองว่าเป็น Dead […]

ให้ PHP กับ SQLแสดงผลภาษาไทยถูกต้องโดยใช้ Mysqli (utf8)

PHP และ SQL มักจะมีปัญหาการไม่รับรองภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหากับการจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีการตั้งค่าจะเห็นเป็นภาษาดังรูป   ในการสร้าง Database บน phpMyAdminนั้นควรเปลี่ยน Collation ให้เป็น utf8 โดยหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลควรใส่ในส่วนของหน้า HTML <meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8″> ซึ่งกำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ   mysqli_set_charset($???, “utf8”); เพิ่ม mysqli_set_charset ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว  

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์ ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้ สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว ภาพหน้าจอการแก้ไข หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ) หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้) ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้ หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้ หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้ Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)       และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ   และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/