Category: พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2557

Reg Report รายงานยอดรายได้ ยอดค้างจ่าย ของนักศึกษา

Reg Report รายงานยอดรายได้ ยอดค้างรับ ของนักศึกษา เป็นระบบที่ดึงข้อมูลจากระบบทะเบียนเพื่อรายงานยอดค้างรับ รายได้ในแต่ละปี แสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นรายงานให้กับกองคลังในการเรียกดูข้อมูลที่สำคัญ เข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/reg

ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร

ปรับปรุงเว็บไซต์ BIM เพิ่มรายงานผู้บริหาร เพิ่มกราฟและรายงานและปรับให้แสดงผลไวขึ้น ปรับห้องตามปี จะมีให้เลือกปี 2556 และ 2557 เข้าใช้งานได้ที่ link bim.rmutp.ac.th

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลตารางเรียน 2557 เทอม 1 ในระบบ

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลตารางเรียน 2557 เทอม 1 ในระบบ เพื่อนำไปเช็คข้อมูลการใช้ห้องชนกัน เข้าใช้งานได้ที่ link bim.rmutp.ac.th

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental -เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี -เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

ปรับปรุง MIS

ปรับปรุงข้อมูล  MIS ตามเมนูต่างๆ link mis.rmutp.ac.th             ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: สมโภชน์  กุลธารารมณ์ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Tel 02-282-9009 ต่อ 6760 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting จัดทำขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใน มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถดูชื่อผู้เข้าร่วมและสา่มารถบันทึกมติที่ประชุมได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  e-meeting.rmutp.ac.th ใช้ account จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting นี้เป็น Version แรกโดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้  

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ