Tag: ครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์

ปรับปรุงระบบคำนวนค่าเสื่อมครุภัณฑ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://203.158.144.140/arit_resource สามารถเก็บข้อมูลด้วย barcode เพื่อง่ายต่อการค้นหาและการเก็บข้อมูล – แก้ไขหน้าเพิ่มข้อมูล และหน้าแก้ไขข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ให้เก็บข้อมูล barcode – แก้หน้าแสดงรายการครุภัณฑ์ให้สามารถยิงด้วย barcode และทำการค้นหาให้อัตโนมัติ    

ปรับปรุงระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์

แก้ไขระบบ Add ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ ลองเข้าใช้ดูครับ  http://203.158.144.140/arit_resource/   โดย…สมโภชน์ กุลธารารมณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. มทร.พระนคร