Get Adobe Flash player

Google Calendar จัดการ Resources เช่น การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย

Google Calendar จัดการ Resource การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย เมื่อคณะหรือหน่วยงานที่ใช้ account ภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th จะเกิดปัญหาตามมาคือทุกคนจะสามารถเข้าไปจอง Resource ได้หมด ทำให้ห้องบางห้องต้องใช้โดยคนภายในหน่วยงานเจ้าของ อาจจะโดนจองจากคนนอกหน่วยงาน ทำให้การควบคุมการจองลำบาก ดังนั้นจะต้องใช้สิทธิแอดมินในการเข้าไปจัดการ Resrouces ที่มีการสร้างขึ้น วิธีการทำดังนี้

จะเห็นว่าเมื่อแชร์ปฏิทินจะสามารถกำหนดให้ แก้ไข หรือ แชร์ต่อได้ หรือแค่ดูรายละเอียด หรือแค่เห็นว่า Resources ว่างไม่ว่าง *กรณีจะมอบสิทธิให้คณะดูแล สามารถไปเปิด Role ในเมนูแอดมินจะมี Setting Calendar Resouces ภายในให้เลือก

 

 

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ionic command

ionic command จะพิมพ์ใน command prompt (cmd) เพื่อทำงาน โดยมีคำสั่งที่สำคัญดังนี้

1) คำสั่งสร้าง apps

ตรง app1 คือชื่อ apps ที่จะสร้าง

2) คำสั่งเปิด run serve เพื่อจำลอง app ผ่าน browser เพื่อง่ายต่อการพัฒนา apps เริ่มต้น

3) คำสั่งปิด serve กรณีที่ทำแล้วอยากจำลองผ่าน emulator หรือ ผ่าน device จริงจะต้องปิด serve โดยพิมพ์

4) ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ android device

ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ iOS device

  • กรณีที่ error จากการ ใช้คำสั่ง ionic platform add สามารถใช้คำสั่ง remove ได้

5) run app

สำหรับ android device / emulator

สำหรับ iOS device (จะต้องใช้บน Mac OS และถ้าจะลงเครื่องจริงจะต้องทำผ่าน x code)

6) build icon / splash screen

ถ้ารูป icon หรือ splash ไม่เปลี่ยนให้พิมพ์เพิ่ม

 

การเซตค่าให้กับ DropdownList (ASP.NET C#)

ในการตั้งค่า Datasurce สำหรับตัว DropDownList จากตาราง ปกติสามารถเซตได้จากการเซตที่หน้า layout โดยเลือกจากไอเท็ม แต่ทั้งนี้ ในการเซตค่าก็สามารถดึงค่า DataTable เขียนผ่านโค้ดได้เช่นกัน ด้วยการเขียนชุดคำสั่งดังนี้

DropDownList1.DataSource = ชื่อ DataSet/DataTable;
DropDownList1.DataTextField = ชื่อ Col;
DropDownList1.DataValueField = ชื่อ Col;
DropDownList1.DataBind();

อธิบายโค้ด :

– DropDownList1.DataSource คือการตั้งค่า DataSource ให้กับตัว DropDownList (ซึ่งชื่อ DropDownList ในที่นี้คือ DropDownList1)
ในการเขียนให้นำชื่อ DataSet หรือ DataTable ที่ต้องการมาเติมหลังเครื่องหมายเท่ากับ

– DropDownList1.DataTextField ส่วนนี้คือการกำหนด Text ที่จะแสดงบนตัว DropDownList
โดยเวลาเซต ต้องเลือกจากชื่อ Column ของ DataTable ที่เลือกมา

– DropDownList1.DataValueField ส่วนนี้คือการกำหนด Value ที่จะแสดงบนตัว DropDownList (ซึ่งเป็นค่าที่จะถูกซ่อนไว้)
เวลาเซต ต้องเลือกจากชื่อ Column ของ DataTable เช่นกัน ซึ่งอาจจะเป็น Column เดียวกันกับ DataTextField หรือไม่ก็ได้
ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่ผู้ใช้งานทำการ Select ค่าบน DropDownList แล้วต้องการให้เก็บค่าในรูปแบบใด

การแสดง Datetime ในรูปแบบ พ.ศ. และ Format ต่างๆ (asp.net c#)

ข้อมูลประเภท Datetime ที่ได้มาจากฐานข้อมูลนั้น จะอยู่ในรูปของคริสตศักราชและมี Format ที่ไม่นิยมใช้กันทั่วไป (เดือน-วัน-ปี)  ซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษารหัสแต่ละประเทศ และรูปแบบ Format ของวันที่ ตามลิงค์ด้านล่าง

Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method [C++]

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx

Custom Date and Time Format Strings

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx

วิธีการแสดง Datetime ในรูป พ.ศ. วัน เดือน ปี

 

อธิบายโค้ด :

เราสามารถเปลี่ยนชนิดศักราชตามประเทศที่เราต้องการ ในตัวอย่างเราใช้รหัส “th-Th” ซึ่งเป็นรหัสของประเทศไทย เพื่อเรียกใช้การแสดงแบบพุทธศักราช  และกำหนดรูปแบบเป็น วันที่ ชื่อเดือนแบบย่อ และปี “dd MMM yyyy”

 

ผลลัพธ์ :

เปรียบเทียบข้อมูลจาก database และข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบ