Get Adobe Flash player

SQL : การเปลี่ยน Datetime Format

ปกติแล้วการเก็บค่าวันที่ต่างๆ ที่จัดเก็บในจะเก็บรูปแบบค่า Datetime ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการเก็บที่อาจไม่ตรงกับที่เราต้องการ หากทำการเรียกดูค่าด้วยการ select ค่าตามปกติ

แต่ถ้าหากเราต้องการ select ค่าวันที่มาแสดงใน format หรือรูปแบบอื่นๆ เราสามารถเขียนโค้ดเพื่อเรียกดูค่าวันที่ในรูปแบบอื่นๆได้โดยใช้โค้ด

SELECT CONVERT(ชนิดข้อมูลที่เป็นstring, ชื่อคอลัมน์ที่จัดเก็บข้อมูลDatetimeที่ต้องการ, เลขรูปแบบformatที่ต้องการ)

 

ซึ่งตัวเลขค่า Format แต่ละค่า จะแสดงผลลัพท์ตามตาราง ดังนี้

Credit : https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1145/date-and-time-conversions-using-sql-server/

การสร้างไฟล์ package.json

โดยใช้คำสั่ง

โดยที่เราทำการใช้ เพื่อความสะดวกในการขึ้น Git และสามารถโหลด package ต่าง ๆของโปรเจคได้สะดวก และบางโปรเจคมีแค่ไฟล์ package-lock ทำให้ไม่สามารถ NPM  install ได้ จึงต้องทำการสร้างไฟล์ package.json ขึ้นมา ดังภาพ

SQL : การลบค่าซ้ำจากการใช้ฟั่งชั่นตรวจสอบ record ซ้ำในตาราง

จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตอนที่แล้วว่า

SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข

ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่

FROM ชื่อตาราง

จากโค้ดในรูปแบบนี้ จะแสดงจำนวน record ที่มีค่าซ้ำ แสดงในคอลัมน์ใหม่แยกต่างหาก จากการใช้โค้ดในรูปแบบนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไข
ในการลบ record ที่มีค่าซ้ำออกไปด้วยการสร้าง CTE หรือนิพจน์ตาราง ดังนี้

WITH ชื่อCTE  AS
(
….โค้ดในการตรวจสอบค่าซ้ำ
)
DELETE FROM ชื่อCTE
WHERE ชื่อcolที่ใช้นับrowที่เป็นค่าซ้ำ > 1

ตัวอย่าง

WITH CTE AS
(
SELECT *,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CITIZEN_ID
ORDER BY CITIZEN_ID) AS RN
FROM EMPLOYEE
)
DELETE FROM CTE
WHERE RN > 1

โค้ดที่แสดงค่าซ้ำ จะนับ row ที่มีค่าต่างๆซ้ำกันเรียงไปแล้วนำมาแสดงในคอลัมน์ RN จากนั้นจะทำการลบ record ที่มีค่า RN มากกว่า 1 (หรือก็คือแถวที่เป็นค่าซ้ำ)ออกไป หลังจากลบแล้ว record จะเหลือแค่ record ที่มีค่า RN = 1 เท่านั้น

 

 

 

 

 

การใช้ SourceTree จัดการ Git ตอนที่ 1

 1. ทำการโหลดจากเว็ปไซต์    https://www.sourcetreeapp.com/
 2. ต้องมี Account ของ Git ที่ใช้ก่อนด้วย
 3. เมื่อโหลดเสร็จแล้วติดตั้ง SourceTree โปรแกรมจะให้ Login ด้วย Bitbucket ก่อน ถ้าไม่มีโปรแกรมจะมีให้สมัครเพื่อเข้าใข้งาน

 

 

 

4. หลักจาก Login ได้เสร็จ จะมีให้ยืนยันสิทธิ์ กด Grant access

5. หลังจากอนุญาตสิทธิ์ แล้วจะมีหน้าต่างดังภาพ ให้กด No

6. เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้ดังภาพโดยเมื่อเราเชื่อมต่อกับ Accounts โดยเราสามารถเพิ่ม Accounts ได้โดยกด Add an account และอีกทั้งเรายังเห็นโปรเจคที่อยู่บน Git สามารถ Clone ลงเครื่องได้

 

 

วิธีการเข้าใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching คือชุดเครื่องมือการเรียนการสอนของ Microsoft เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือพัฒนาต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงชื่อเข้าใช้งานคลิกที่ลิ้งค์  >>>  azureforeducation.microsoft.com

 

 • คลิกที่ปุ่ม Sign In สีฟ้าเท่านั้น*

 

 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ o365

 

 • เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก  I agree to the subscription agreement, offer details, Azure Dev
  Tools for Teaching agreement and privacy statement และคลิกที่ Accept terms

 

 • เมื่อเช้าสู่ระบบสำเร็จ เว็บไซต์จะนำไปยังหน้า Education

 

 • ที่หน้า Education โดยผู้ใช้สามารถดาว์นโหลดตัวโปรแกรมต่างๆมากมาย เช่น
  • Visual Studio Enterprise
  • Windows Server
  • Windows 10 (Education)
  • Windows 8.1
  • SQL Server
  • Microsoft Hyper-V Server
  • Visio Profressional

เป็นต้น

 

 • เลือกโปรแกรมที่จะดาว์นโหลดโปรแกรมและรับคีย์ เพื่อ Activate โปรแกรมได้

 

 • ในกรณีที่เข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วไม่พบหน้า Education ให้ทำการพิมพ์ค้นหาที่ช่อง Search ด้านบน ให้ค้นหาคำว่า education ลงไป จากนั้นคลิกที่ Education (preview)

SQL : การตรวจสอบ record ซ้ำในตาราง (2)

จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตารางด้วยคำสั่ง SQL Command ด้วยคำสั่ง

SELECT ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข , COUNT(*) count

FROM ชื่อตาราง

GROUP BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข Having COUNT(*) > 1

ซึ่งเมื่อใช้แล้วจะแสดงผลลัพธ์เฉพาะค่า record ที่มีจำนวนมากกว่า 1 แถว พร้อมนับจำนวนแถวที่ซ้ำขึ้นมาแสดง แต่ทั้งนี้ นอกจากคำสั่งดังกล่าวแล้ว ยังมีโค้ดคำสั่งแบบอื่นที่สามารถเรียกใช้เพื่อดูค่า record ซ้ำได้เช่นกัน นั่นคือ

SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข

ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่

FROM ชื่อตาราง

ตัวอย่าง

SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY CITIZEN_ID

ORDER BY CITIZEN_ID) AS RN

FROM EMPLOYEE

ในโค้ดคำสั่งนี้ จะแสดงผลลัพธ์แถว record ที่มีค่าซ้ำขึ้นมาเช่นกัน แต่ต่างกับโค้ดคำสั่งแรกตรงที่จะเป็นการดึงผลลัพธ์ขึ้นมาแสดงทั้งหมด แล้วจึงนับแถวที่มีค่าซ้ำเรียงกันไป ไม่แสดงเฉพาะแถวที่มีค่าซ้ำ

การใช้ DropdrowlistFor MVC C# Razor

โดยใช้ DropDownListFor และเชื่อมกับโมเดลไว้ และสร่าง list ขึ้นมา และค่าจะเป็น Value ลง

 

การสร้าง Chart ใน Devexpress ASP.NET C#

 

 1.  ทำการค้นหา WebChartControl  ใน Toolbox

 

2.  เมื่อลากลงมาใส่ในโปรเจค แล้วคลิกจะมีแถบขึ้นดังนี้ แล้วให้ทำการไปเลือก Database ที่ต้องการเชื่อม ถ้าไม่มีให้ทำการสร้าง SqlDataSource แล้วทำการเลือก Database เมื่อเลือกเสร็จให้คลิก

Run Designer

 

3.  เมื่อคลิก Run Designer จะได้ดั้งภาพ

 

4.  ให้ทำการกด เพิ่มตรง Series ที่มีรูปเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่ม Chart และให้ทำการเลือก Chart ที่ต้องการ

 

5.  เมื่อเลือกเสร็จจะได้ Chart ดั้งภาพ

6.  และไปที่ ช่อง Dataในรูป   เพื่อนำ field มาใส่ใน Chart

7.  ทำการลากข้อมูลลงมาใส่ โดยในที่นี้เอาfield คณะ/หน่วยงานมาใส่ใน Argument  และนำfield นับจำนวน มาใส่ใน Value แล้วกด OK

8.  เมื่อกด OK แล้วจะได้กราฟดังภาพ

วิธีการใช้งาน Office 365

 

ลงชื่อเข้าใช้งาน URL >>> https://login.microsoftonline.com

 

 

 • บุคลากร  : สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ Username ของ RMUTP Passport ตามด้วย @o365.rmutp.ac.th
  ตัวอย่าง chatchai.t@o365.rmutp.ac.th

 

 

 • เมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จ จะเข้ามาที่หน้านี้

 

 ขั้นตอนการติดตั้ง office 365 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 • คลิกเปิดไฟล์ที่ดาว์นโหลดมาเพื่อติดตั้ง

 

 • เมื่อโปรแกรมติดตั้งทำงานรอจนไฟล์ติดตั้งทำงานจนเสร็จสมบูรณ์

การทำ Short link ของ Google Forms

การทำลิ้งค์ Google Forms เพื่อแชร์ลิ้งค์ให้ผู้อื่นประเมินฟอร์มของเรา และเข้ามาประเมินแบบฟรอมได้ง่ายขึ้น

 • ขั้นตอนแรกเข้ามาที่แบบฟรอมของเราที่ต้องการแชร์ลิ้งค์ คลิกที่ปุ่ม SEND มุมบนขวามือ

 

 

 • จะปรากฏหน้าต่าง Send form ขึ้นมา

 

 

 • คลิกที่ไอคอน  ทาง Google form สร้างลิ้งค์ให้เราอัตโนมัติ
 • จากนั้นติ๊กที่ช่อง Shorten URL เพื่อย่อลิ้งค์ของเรา