Author: nopphanan.n

การลบ kernel เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ /boot เต็ม

เช็คพื้นที่ โดยใช้คำสั่ง df-h ทำการลบ kernel เก่า โดยใช้คำสั่ง apt autoremove –purge

วิธีแก้ปัญหา constructor error ใน phpmyadmin

ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/streams.php บรรทัดที่ 52 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function StringReader ($str=”) { เป็น function __construct($str=”) { บรรทัดที่ 90 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function FileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) { บรทัดที่ 146 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function CachedFileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) { ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/gettext.php บรรทัดที่ 36 เปลี่ยนฟังกชั่น function gettext_reader($Reader, $enable_cache = true) { เป็น function __construct($Reader, $enable_cache = true) {

การสร้าง User ใน Moodle ด้วยวิธี upload ข้อมูลจากไฟล์ csv

การเตรียมไฟล์ข้อมูล csv ที่ต้องการ upload สำหรับข้อมูลที่จะใช้สร้าง User ใน Moodle อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยฟิลด์ดังนี้ username,password,firstname,lastname,email  โดยระหว่างฟิลด์จะขั่นด้วยเครื่องหมาย , วิธีการนำเข้าข้อมูล ล็อกอินเข้าระบบ Moodle ด้วย User ผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู Site Administration,  Users, Accounts, Upload users แล้วเปิด ไฟล์ .csv ที่เราได้จัดรูปแบบไว้แล้ว คลิกปุ่ม Upload users ระบบจะแสดงตัวอย่าง User ที่สร้างจากไฟล์ csv ให้เราดู คลิกปุ่ม Upload users  ระบบจะตรวจสอบและแสดงจำนวน User ที่สร้างได้ คลิกปุ่ม Continue เพื่อยืนยันการนำเข้า นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด option เพิ่มเติมในการ upload  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือ Upload User ของ Moodle ที่ได้จัดทำไว้

การปรับขนาดไฟล์สูงสุด (Maximum File Upload Size) ใน WordPress

ตามปกติเว็บโฮสติ้ง จะมีการกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ไว้ เช่น 20 MB หรือ 50MB แต่ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องอัพไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด เช่น ไฟล์คู่มือ ไฟล์รายงานประจำปีต่างๆ ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดไฟล์สูงสุดให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยไฟล์ที่เราต้องเข้าไปแก้ คือ ไฟล์ php.ini  มีบรรทัดที่เราต้องแก้ดังนี้ upload_max_filesize (ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้) post_max_size = 64M (ขนาดโพสต์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ ขั้นตอนการปรับ Maximum File Upload Size เปิดโปรแกรม putty ไปยัง server เครื่องที่ต้องการปรับ ล็อกอินด้วยสิทธิ์ Admin ใช้คำสั่ง nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini เพื่อเปิด ไฟล์ ini ด้วยโปรแกรม nano กดปุ่ม CTRL+W เพื่อเปิดช่อง Search ค้นหาบรรทัด post_max_size ซึ่งเราสามารถ copy ข้อความไปวางได้เลย จากนั้นปรับค่าอัพโหลดตามต้องการ เช่น upload_max_filesize […]

ลดเวลา Startup Windows ด้วยคำสั่ง msconfig

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาหนึ่งที่ต้องเจอก็คือ เมื่อติดตั้งโปรแกรมที่ต้องใช้งาน หรือเกมลงไปมากแล้วทำให้เมื่อเปิดเครื่อง ต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าที่ Windows จะ Startup ขึ้นมาจนพร้อมใช้งาน สาเหตุเนื่องจากโปรแกรมที่เราติดตั้งลงไปบางตัวอาจมีโหลดขึ้นมาตอนที่เราเปิดเครื่อง ทำให้เครื่องต้องใช้เวลาในการ Startup นานขึ้น msconfig.exe เป็น tool ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ไวขึ้น เพราะมันช่วยให้เราปิดหรือเปิดการทำงานของโปรแกรมของเราที่ทำงานตอน Windows Startupได้ วิธีการ 1. พิมพ์คำสั่ง msconfig ในช่อง Search 2. ไปที่แท็บ Startup เอาเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมที่ไม่ต้องการให้โหลดตอน Startup Windows ออก เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK 3. จากนั้นลองทำการรีสตาร์ท Windows เพื่อเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าโปรแกรมที่เคยโหลดขึ้นมาตอนเปิดเครื่องจะไม่โหลดขึ้นมาอีก

การทำ Forward Mail สำหรับคนที่มีอีเมล์หลายเมล์

สำหรับคนที่มีบัญชีอีเมล์หลายเมล์ ไม่ว่าจะเป็น gmail, hotmail, yahoo หรืออื่นๆ การที่ต้องมาคอยเปิดเข้าเว็บแล้วมาเช็คทีละเมล์คงเป็นเรื่องไม่สะดวก และเสียเวลา ดังนั้นวันนี้ผมจะแนะนำวิธีในการทำ Forward Mail หรือการเชื่อมบัญชีอีเมล์ที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยเลือกบัญชีอีเมล์ที่ใช้งานบ่อยๆ เป็นอีเมลฺ์หลัก ให้อีเมล์ขาเข้าจากบัญชีอีเมล์อื่นส่งต่อมาที่อีเมล์หลัก เพื่อให้เราสามารถเช็คเมล์ได้จากที่เดียว ขั้นตอนการทำ Forward Mail ในที่นี้ของผมเป็น gmail ทั้งสองบัญชี โดยบัญชีอีเมล์ที่ต้องการส่งต่อจะเป็น @rmutp.ac.th และบัญชีอีเมล์ที่ต้องการใช้เป็นอีเมล์หลักจะเป็น @gmail.com 1. ล็อกอินเข้าอีเมล์  xxxx@rmutp.ac.th ที่เราต้องการส่งต่อ (Forward Mail) 2. คลิกที่ รูปเฟืองด้านขวามือ แล้วเลือก setting   3. คลิกที่แท็บ การส่งต่อและ POP/IMAP แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ ซึ่งก็คือบัญชีอีเมล์ที่เราจะใช้เป็นบัญชีหลักสำหรับการเช็คเมล์   4. ใส่บัญชีอีเมล์หลักของเรา แล้วคลิก ถัดไป 5. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อยืนยันการส่งต่อ 5. ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันการอนุญาติ ไปยังอีเมล์หลักที่เราได้กรอกไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมา […]

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร

วิทยากรอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างาน มทร.พระนคร ระหว่าง 2,4,5,6 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 รุ่น จำนวน 250 คน